Miễn nhiệm là gì? Là cụm từ được nhắc tới nhiều trong công tác quản lý bộ máy Nhà nước, chỉ việc thôi không còn giữ chức vụ đối với cán bộ, công chức. Có khá nhiều người nhầm lẫn giữa miễn nhiệm và bãi nhiệm. Để hiểu rõ hơn, quý bạn đọc hãy theo dõi nội dung thông tin trong bài viết dưới đây.

Miễn nhiệm là gì? Miễn nhiệm tiếng anh là gì?

Miễn nhiệm là cụm từ được quy định trong các văn bản pháp luật. Xét về mặt ngôn ngữ theo từ điển Việt – Anh miễn nhiệm khi dịch sang tiếng anh là “Dismissed”, được sử dụng trong lĩnh vực cán bộ, công chức (cho thôi giữ một chức vụ nào đó ở trong cơ quan nhà nước).

miễn nhiệm là gì
Miễn nhiệm là gì?

Khái niệm miễn nhiệm nghĩa là gì được hiểu đơn giản là hình thức mà khi cán bộ, công chức không hoàn thành nhiệm vụ được giao hoặc do cán bộ, công chức đó chủ động yêu cầu, đề nghị việc xin giữ chức vụ dù vẫn chưa hết nhiệm kỳ, thời gian bổ nhiệm. Đây cũng là trường hợp áp dụng đối với cả cán bộ, công chức. Không giống như bãi nhiệm chỉ áp dụng đối với cán bộ khi chưa hết nhiệm kỳ thì sẽ không được giữ chức vụ, chức danh đó nữa.

Tuy nhiên, miễn nhiệm không phải là hình thức kỷ luật áp dụng đối với cán bộ, công chức vì theo quy định của Luật Cán bộ công chức hiện hành thì miễn các hình thức kỷ luật đối với cán bộ, công chức được quy định như sau:

 • Đối với cán bộ: Điều 78 Luật Cán bộ, công chức quy định bao gồm các hình thức đó là Khiển trách, cảnh cáo, cách chức và bãi nhiệm.
 • Đối với công chức: Khoản 15, Điều 1 Luật sửa đổi Luật cán bộ, công chức quy định bao gồm: Khiển trách, cảnh báo, hạ bậc lương, giáng chức, cách chức và buộc phải thôi việc.

Theo đó, miễn nhiệm không phải là hình thức kỷ luật đối với cán bộ, công chức.

Các trường hợp miễn nhiệm chức vụ là gì?

Căn cứ vào khoản 3, Điều 29, Luật cán bộ công chức 2008, khi thực hiện nhiệm vụ 2 năm liên tiếp mà cán bộ, công chức không hoàn thành thì bị miễn nhiệm. Theo đó có các trường được miễn nhiệm như sau:

Trường hợp miễn nhiệm cán bộ, công chức được quy định tại Điều 30 của Luật cán bộ, công chức

 • Cá nhân không đủ sức khỏe
 • Cá nhân không đủ uy tín và năng lực để tiếp tục đảm nhiệm chức vụ, vị trí hiện tại.
 • Theo yêu cầu của nhiệm vụ
 • Hoặc vì các lý do khác (như môi trường làm việc không phù hợp, hoàn cảnh gia đình,…)

Trường hợp miễn nhiệm đối với công chức theo quy định tại khoản 2, điều 42 Nghị định 24/2010/NĐ-CP, bao gồm

 • Công chức không đủ sức khỏe để tiếp tục phục vụ và làm việc
 • Được luân chuyển, điều động và bố trí hay phân công đồng thời không được giữ chức vụ cũ.
miễn nhiệm là gì
Luân chuyển, điều động vị trí làm việc
 • Nhiệm vụ được giao không hoàn thành, vi phạm kỷ luật Đảng hoặc vi phạm pháp luật mà mức độ xử lý chưa đến mức cách chức do kỷ luật.
 • Công chức có năng lực, uy tín nhưng không đáp ứng đủ để tiếp tục làm việc.
 • Vi phạm các quy định về bảo vệ chính trị trong nội bộ.

Bên cạnh đó, cần phải lưu ý các công chức quản lý, lãnh đạo nếu miễn nhiệm nhưng chưa được sự đồng ý của cấp trên thì vẫn phải tiếp tục thực hiện quyền hạn, nhiệm vụ hiện tại. Sau khi miễn nhiệm, công chức lãnh đạo, quản lý sẽ được bố trí vào vị trí công tác phù hợp với trình độ, chuyên môn. Mặt khác, các trình tự, thủ tục cũng như thẩm quyền về việc xem xét, quyết định miễn nhiệm sẽ được thực hiện theo đúng quy định của Pháp luật, do cơ quan có thẩm quyền giải quyết.

Quy trình miễn nhiệm cán bộ như thế nào?

Quy định 260 nêu rõ về trình miễn nhiễm như sau:

Hồ sơ xem xét miễn nhiệm

 • Tờ trình cơ quan tham mưu về công tác cán bộ
 • Văn bản liên quan đó là: Quyết định kỷ luật, văn bản kết luận của cơ quan có thẩm quyền liên quan tới cán bộ,…
 • Tóm tắt lý lịch cán bộ
 • Bản nhận xét và đánh giá cán bộ trong nhiệm kỳ, thời hạn giữ chức vụ

Quy trình xem xét miễn nhiệm cán bộ thuộc thẩm quyền quyết định của cơ quan nơi cán bộ đang công tác

Bước 1: Người đứng đầu tập thể, lãnh đạo hoặc cơ quan tham mưu nơi cán bộ đề xuất việc miễn nhiệm;

Bước 2: Người đứng đầu chỉ đạo cơ quan tham mưu, đơn vị liên quan tới thẩm định miễn nhiệm cán bộ, đồng thời xin ý kiến bằng văn bản của cấp ủy Đảng;

Bước 3: Cơ quan tham mưu thông báo, nghe ý kiến của cán bộ về việc miễn nhiệm;

Bước 4: Cơ quan tham mưu tổng hợp ý kiến và trình cấp có thẩm quyền

Bước 5: Cấp có thẩm quyền xem xét và ra quyết định.

Quy trình xem xét miễn nhiệm với cán bộ thuộc thẩm quyền quyết định của cấp trên

Bước 1: Cơ quan tham mưu của cấp trên sẽ đề xuất miễn nhiệm;

Bước 2: Cơ quan tham mưu thông báo, nghe ý kiến của cán bộ về việc miễn nhiệm, xin ý kiến của cơ quan có liên quan theo chỉ đạo của cấp có thẩm quyền;

Bước 3: Tập thể, lãnh đạo nơi cán bộ đang công tác sẽ thảo luận, có ý kiến bằng văn bản để trình cấp trên sau khi trao đổi với cấp ủy Đảng;

Bước 4: Cơ quan tham mưu sẽ tổng hợp ý kiến, trình cấp có thẩm quyền

quy trình miền nhiệm
Tham mưu, tổng hợp ý kiến và trình cấp trên

Bước 5: Cấp trên có thẩm quyền sẽ xem xét, quyết định.

Tùy thuộc vào thẩm quyền xem xét miễn nhiệm chức vụ cán bộ, quy trình sẽ được thực hiện một trong hai trường hợp đã được nêu ở trên.

Sự khác nhau của miễn nhiệm và bãi nhiệm

Miễn nhiệm và bãi nhiệm khác nhau hoàn toàn nhưng vẫn có không ít người nhầm lẫn chúng với nhau. Dưới đây là sự khác nhau giữa miễn nhiệm và bãi nhiệm, hy vọng sẽ giúp bạn phân biệt dễ dàng.

Tiêu chí Miễn nhiệm Bãi nhiệm
Khái niệm Miễn nhiệm là việc cán bộ, công chức thôi giữ chức vụ, chức danh khi chưa hết nhiệm kỳ hoặc chưa hết thời gian bổ nhiệm Bãi nhiệm là việc cán bộ không được phép tiếp tục giữ chức vụ khi chưa hết nhiệm kỳ
Đối tượng Cán bộ và công chức Cán bộ
Tính chất Là hình thức giải quyết cho thôi giữ chức danh, chức vụ cụ thể Là một hình thức kỷ luật bị áp dụng
Điều kiện áp dụng – 2 năm liên tiếp không hoàn thành nhiệm vụ

– Vì lý do sức khỏe

– Không đủ năng lực, uy tín

– Theo yêu cầu, nhiệm vụ

– Vì lý do khác

– Có hành vi vi phạm pháp luật

– Vi phạm về phẩm chất đạo đức

– Không còn xứng đáng với vị trí, chức vụ được giao.

Hậu quả pháp lý – Được bố trí công tác phù hợp với chuyên môn, nghiệp vụ đã được đào tạo.

– Nghỉ hưu

– Thôi việc

Bị thôi giữ chức vụ, vị trí được bầu.

bài viết tham khảo: Toàn cầu hóa là gì? Mặt tích cực, tiêu cực của toàn cầu hóa

Với các thông tin có trong bài viết trên đây, hy vọng sẽ giúp bạn hiểu rõ về miễn nhiệm là gì, phân biệt được sự khác nhau giữa miễn nhiệm và bãi nhiệm. Cập nhật nhiều thông tin hữu ích khác bằng cách truy cập website mayruaxemini.vn